อาการที่เกิดจากระบบขับถ่าย

สาเหตุ อาการ การรักษา การป้องกัน

2

ตกขาวผิดปกติ

หากมีตกขาวที่มีสีครีม สีเหลือง สีเขียว สีเทา สีน้ำตาลหรือสีออกแดงๆ ขณะเดียวกันก็มีกลิ่นแปลกๆ เช่น เหม็นบูด เหม็นเปรี้ยว เหม็นคาว หรือเหม็นคล้ายปลาเค็ม และมีอาการคัน ปวดแสบปวดร้อนช่องคลอดหรือที่บริเวณอวัยวะเพศ มีปัสสาวะแสบขัด ล้วนบ่งบอกถึงการมีภาวะตกขาวผิดปกติ หรือแม้แต่การมีตกขาวที่มีสีขาวใสแต่มีอาการคันร่วมด้วยก็จัดเป็นตกขาวผิดปกติ นอกจากนี้ ที่สำคัญก็คือว่าตกขาวปกติจะต้องไม่มีเลือดปนออกมา แต่หากมีเลือดปนออกมาอาจจะมีสาเหตุมาจากมะเร็งปากมดลูกหรือมะเร็งรังไข่

ตกขาวผิดปกติมักมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อในช่องคลอด โดยที่พบบ่อยมากที่สุด คือ การเชื้อราและแบคทีเรียในช่องคลอด ซึ่งมักเป็นผลมาจากการสูญเสียความสมดุลของระบบนิเวศภายในช่องคลอด (Vaginal Ecosystem) ทำให้เชื้อแบคทีเรียเจ้าถิ่นที่มีอยู่เดิมโดยธรรมชาติหรือที่เรียกว่า Normal Flora ถูกทำลายจนมีปริมาณน้อยลง ส่งผลให้เชื้อก่อโรคอื่นๆ ผ่านเข้าสู่ร่างกายผ่านทางช่องคลอดหรือบริเวณอวัยวะเพศได้ง่าย

ปกติในช่องคลอดจะมีแบคทีเรียที่เป็น Normal Flora อยู่หลายชนิด ที่สำคัญได้แก่ Lactobacilli ซึ่งจะเปลี่ยน Glycogen จากเยื่อบุช่องคลอดเป็น Lactic Acid ทำให้ pH ในช่องคลอดต่ำกว่า 4.5 และความเป็นกรดในช่องคลอดนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้แบคทีเรียอื่นเจริญเติบโต โดยมีหลายปัจจัยที่มีผลต่อระบบนิเวศภายในช่องคลอดหรือมีผลทำให้เกิด Vaginal Ecosystem Disturbance ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาหรืออาการต่างๆ ทางด้านช่องคลอดตามมา โดยปัจจัยเหล่านี้ได้แก่ การมี Intimate Hygiene Habits ไม่ถูกต้อง เช่น ล้างช่องคลอดด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นด่างสูง, Local Infections, การใช้ยาปฏิชีวนะหรือ Anti-Infectious Treatment ทั้งที่เป็นยาใช้เฉพาะที่ (Topical) และที่เป็น Systemic Treatment ซึ่งสามารถมีผลทำลาย Lactobacilli ทำให้ Ecosystem ของช่องคลอดเปลี่ยนแปลงไป, การมีโรคประจำตัวบางอย่างที่ทำให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายลดน้อยลง เป็นต้นว่า เบาหวาน, Systemic Lupus หรือการได้รับการรักษาโรคบางด้วยยาสเตียรอยด์ และปัจจัยในเรื่องของ Estrogen Deficiencyโดยเฉพาะปัจจัยในเรื่องของ infections ที่มีผลต่อช่องคลอด จะเห็นได้ว่ามีโรคหลากหลายที่มีผลต่ออาการของช่องคลอด ซึ่งอาจจะเป็น Local Infections ของช่องคลอดเอง เช่น Bacterial Vaginosis (BV), Vulvovaginal Candidiasis (VVC)และ Trichomonas Vaginitis (TV)หรืออาจจะเป็นการติดเชื้ออื่นๆ ที่ไม่ได้เกิดขึ้นที่บริเวณช่องคลอด เช่น Gonorrhea, Syphilis และ Herpes Genitalis นอกจากนี้ ยังรวมถึง Vaginal Atrophy ในสตรีวัยหมดประจำเดือน

นอกจากนี้ หากร่างกายมีภาวะขาดน้ำก็อาจมีผลทำให้มีตกขาวผิดปกติได้ เป็นต้นว่า ทำให้ตกขาวมีลักษณะข้นหรือเหนียวขึ้น ส่วนความเครียดหรือความวิตกกังวลก็เช่นเดียวกันเพราะมีผลกระทบต่อสมดุลของฮอร์โมนในร่างกาย

หากมีตกขาวที่มีสีครีม สีเหลือง สีเขียว สีเทา สีน้ำตาลหรือสีออกแดงๆ ขณะเดียวกันก็มีกลิ่นแปลกๆ เช่น เหม็นบูด เหม็นเปรี้ยว เหม็นคาว หรือเหม็นคล้ายปลาเค็ม และมีอาการคัน ปวดแสบปวดร้อนช่องคลอดหรือที่บริเวณอวัยวะเพศ มีปัสสาวะแสบขัด ล้วนบ่งบอกถึงการมีภาวะตกขาวผิดปกติ หรือแม้แต่การมีตกขาวที่มีสีขาวใสแต่มีอาการคันร่วมด้วยก็จัดเป็นตกขาวผิดปกติ นอกจากนี้ ที่สำคัญก็คือว่าตกขาวปกติจะต้องไม่มีเลือดปนออกมา แต่หากมีเลือดปนออกมาอาจจะมีสาเหตุมาจากมะเร็งปากมดลูกหรือมะเร็งรังไข่

ตกขาวผิดปกติมักมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อในช่องคลอด โดยที่พบบ่อยมากที่สุด คือ การเชื้อราและแบคทีเรียในช่องคลอด ซึ่งมักเป็นผลมาจากการสูญเสียความสมดุลของระบบนิเวศภายในช่องคลอด (Vaginal Ecosystem) ทำให้เชื้อแบคทีเรียเจ้าถิ่นที่มีอยู่เดิมโดยธรรมชาติหรือที่เรียกว่า Normal Flora ถูกทำลายจนมีปริมาณน้อยลง ส่งผลให้เชื้อก่อโรคอื่นๆ ผ่านเข้าสู่ร่างกายผ่านทางช่องคลอดหรือบริเวณอวัยวะเพศได้ง่าย

ปกติในช่องคลอดจะมีแบคทีเรียที่เป็น Normal Flora อยู่หลายชนิด ที่สำคัญได้แก่ Lactobacilli ซึ่งจะเปลี่ยน Glycogen จากเยื่อบุช่องคลอดเป็น Lactic Acid ทำให้ pH ในช่องคลอดต่ำกว่า 4.5 และความเป็นกรดในช่องคลอดนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้แบคทีเรียอื่นเจริญเติบโต โดยมีหลายปัจจัยที่มีผลต่อระบบนิเวศภายในช่องคลอดหรือมีผลทำให้เกิด Vaginal Ecosystem Disturbance ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาหรืออาการต่างๆ ทางด้านช่องคลอดตามมา โดยปัจจัยเหล่านี้ได้แก่ การมี Intimate Hygiene Habits ไม่ถูกต้อง เช่น ล้างช่องคลอดด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นด่างสูง, Local Infections, การใช้ยาปฏิชีวนะหรือ Anti-Infectious Treatment ทั้งที่เป็นยาใช้เฉพาะที่ (Topical) และที่เป็น Systemic Treatment ซึ่งสามารถมีผลทำลาย Lactobacilli ทำให้ Ecosystem ของช่องคลอดเปลี่ยนแปลงไป, การมีโรคประจำตัวบางอย่างที่ทำให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายลดน้อยลง เป็นต้นว่า เบาหวาน, Systemic Lupus หรือการได้รับการรักษาโรคบางด้วยยาสเตียรอยด์ และปัจจัยในเรื่องของ Estrogen Deficiencyโดยเฉพาะปัจจัยในเรื่องของ infections ที่มีผลต่อช่องคลอด จะเห็นได้ว่ามีโรคหลากหลายที่มีผลต่ออาการของช่องคลอด ซึ่งอาจจะเป็น Local Infections ของช่องคลอดเอง เช่น Bacterial Vaginosis (BV), Vulvovaginal Candidiasis (VVC)และ Trichomonas Vaginitis (TV)หรืออาจจะเป็นการติดเชื้ออื่นๆ ที่ไม่ได้เกิดขึ้นที่บริเวณช่องคลอด เช่น Gonorrhea, Syphilis และ Herpes Genitalis นอกจากนี้ ยังรวมถึง Vaginal Atrophy ในสตรีวัยหมดประจำเดือน

นอกจากนี้ หากร่างกายมีภาวะขาดน้ำก็อาจมีผลทำให้มีตกขาวผิดปกติได้ เป็นต้นว่า ทำให้ตกขาวมีลักษณะข้นหรือเหนียวขึ้น ส่วนความเครียดหรือความวิตกกังวลก็เช่นเดียวกันเพราะมีผลกระทบต่อสมดุลของฮอร์โมนในร่างกาย

Comments for this post are closed.