ภาคใต้

เพชรบุรี
1 เขาย้อยเภสัช 032-652266,086-7740423
2 สว่างแสงเภสัช 083-3125371
3 หจก.ยาหอมเภสัช เมือง
4 หจก.ก๊วยหมงกี่ เมือง 032-425391,081-5656504
5 รุ่งวิกรัยเภสัช เมือง 032-401618
6 ส.เจริญเภสัช ท่ายาง 085-2942217
7 ชะอำเภสัช ชะอำ 032-472318,081-5716998
ประจวบ
1 โชคชัยฟาร์มาซี กุยบุรี 032-681735
2 ซี แอนด์ เค เมดิแคร์ ปราณบุรี 032-570026,032-825565
3 ปราณบุรีโอสถ ปราณบุรี 086-8099008,098-8488252
4 ประจวบเภสัช เมือง 032-611537
5 เทพารักษ์เซ็นเตอร์ เมือง 032-611309,032-611245,032-604800
6 เทพารักษ์ฟาร์มาซี เมือง 032-611245
7 กระปุกยาฟาร์ม่า หัวหิน 032-655683
8 จี้อันตึ้ง (1979) หัวหิน 032-511100
จี้อันตึ้ง หัวหิน 081-8585554
9 ร่อนทองเภสัช บางสะพาน 032-697146,086-5994289
10 จำนงค์เภสัช บางสะพาน 032-697044
11 ร้าน ภก.สัมพันธ์ ปานน้อย บางสะพาน 032-548623,083-6021722
ชุมพร
1 ซุนแซเวชภัณฑ์ เมือง 077-511790
2 บุ้นเม้งเซ้งเภสัช เมือง 077-503477
077-511146
3 อารีย์ฟาร์มาซี ท่าแซะ 077-599966
088-7533041
4 เพียวเภสัช เมือง 077-511838
5 พุทธรักษาเภสัช เมือง 077-510579
ระนอง
1 อุ้ยกวงโอสถ เมือง 077-811151
081-9792219
2 เชาว์วัยเจริญเภสัช เมือง 077-811463
3 เชาว์เภสัช เมือง 086-4786592
สุราษฎร์ธานี
1 ภก.สุดาพร มุสิกะ ไชยา 077-431466
081-5977843
2 ยิ่นซิ่วเกาะโอสถ เมือง 077-271077
3 คลังยาเภสัช เมือง 077-284243
4 ร้านเอเภสัชกร เมือง 077-216168
5 ราษฎร์อุทิศ 9 ฟาร์มาซี เมือง 077-962234-5
090-9208229
6 สนั่นฟาร์มาซี เวียงสระ 077-361406
080-6900263
7 เต็กอันตึ้ง เมือง 077-273524
กระบี่
1 สุวรรณาเภสัช เมือง 075-663961,075-600461,075-620474
2 กวางเภสัช อ่าวลึก 075-665755
3 หสม.เภสัชกรพรประเสริฐ เมือง 075-620545
4 ร้านคลินิคยา เขาพนม 085-8882557
พังงา
1 ภมรเภสัช ท้ายเมือง 076-571585
2 บ้านยาเภสัช เมือง 076-430181
3 บจก.คฤษ-ศรารัตน์ เมือง 076-411321,081-8936577
ภูเก็ต
1 พี พี เภสัชกร เมือง 076-236467
2 ตรีจักรเภสัช เมือง 076-220839
3 สันติเฮลท์แคร์ เมือง 076-233120,085-8880148
4 หมอยาป่าคลอก ถลาง 086-4618434,081-8956089
5 ธีระโอสถ เมือง 076-215595,081-8925707
6 เจริญโอสถ เมือง 081-7190131
7 บจก.ซุปเปอร์ชีป เมือง 076-298600
8 บจก.วิภาดาเภสัช เมือง 088-7524725,076-525722
9 เกรซฟาร์มาซี ถลาง 076-379532
10 ไตเติ้ลเภสัช เมือง 076-522277
11 เทพกษัตรีเภสัช ถลาง 081-7370332
สงขลา
1 สำโรงเภสัช เมือง 074-313629
2 นิวคลีนิคยา เมือง 086-6936089
3 หมอยาควนลัง หาดใหญ่ 089-6571886
4 อามาคีนาเภสัช หาดใหญ่ 090-7178262
5 วังเภสัช หาดใหญ่ 088-7862164
6 วี.อาร์ ดรักสโตร์ หาดใหญ่ 074-348799
7 ศูนย์ยาเภสัชกร หาดใหญ่ 093-7483522
8 ดับเบิ้ลยู ฟาร์มาซี หาดใหญ่ 081-5998649
9 สทิงพระเภสัช สทิงพระ 083-1868967
นครศรีธรรมราช
1 ต้นยาฟาร์มาซี เมือง 081-0873396
2 คลังยาท่าม้า เมือง 084-0539935
3 ศูนย์ยาเภสัช ขนอม 084-6905783
4 ชอว์เภสัช2 ท่าศาลา 091-0342229
ตรัง
1 ก้องกิจเภสัช เมือง 095-4292758
2 ทักษิณเภสัช เมือง 081-5354775
3 คิมเภสัช เมือง 075-218137
4 สุวิมลเภสัช รัษฎา 081-7503117
พัทลุง
1 สองเภสัช เมือง 081-9901278
2 อุดมโอสถ เมือง 086-4805265
3 เจริญโอสถ เมือง 081-5694747
ปัตตานี
1 ธีระเภสัช เมือง 086-4886086
ยะลา
1 เพื่อนยา เมือง 084-480007
2 ปลาทองโอสถ เมือง 089-8704328
3 ย่งอันตึ้ง เมือง 073-213447
นราธิวาส
1 อมมรัตน์เภสัช เมือง 084-9953963
2 ภาณีเภสัช เมือง 089-4643058
3 ดาวิสฟาร์มาซี เมือง 073-514303