ภาคตะวันออก

ชลบุรี
1 ภญ.อัญชลี เมือง 038-261212
2 เทียนชัยโอสถ เมือง 038-429850
3 กำชัยเภสัช เมือง 038-791727
4 ร้านลิขิต เมือง 038-275558-9
5 พิทักษ์เภสัช เมือง 038-282063
6 ดีฟาร์มาซี เมือง 038-273649
7 เภสัชกร 1 เมือง 081-3070360
8 สิริเวช สัตหีบ 038-245871
9 รักษ์สุขเภสัช สัตหีบ 089-9338409
10 ชวรัตน์เภสัช ศรีราชา 038-326028
11 กังท่งอัง ศรีราชา 038-311114
12 ไทยพัฒนาเภสัช ศรีราชา
13 ริวรรธน์ฟาร์มาซี ศรีราชา 038-311042
14 วีระเภสัช ศรีราชา 038-321296
15 ชวนใจเภสัช บ้านบึง 038-443023
16 เหรียญเชาว์ฟาร์มาซี พนัสนิคม
17 โชคชัยฟาร์มาซี พนัสนิคม 038-461164
18 อำพนธ์เภสัช 1 พนัสนิคม 038-461819
19 อำพนธ์เภสัช (สาขา) พนัสนิคม 038-462252
20 จันทนาพรเภสัช บางละมุง 038-241149
21 ชาญเภสัชกร บางละมุง 038-733220
22 กู๊ดวิลด์ฟาร์มาซี บางละมุง 087-4916599
23 จตุรพรฟาร์มาซี บางละมุง 038-421560
24 จ๊าดฟาร์มาซี บางละมุง 038-377330
25 ร้านทันยา บางละมุง 038-488365
26 พัทยาเภสัช บางละมุง 038-428045
27 ทวีวัฒน์โอสถ บางละมุง 038-222433
จันทบุรี
1 นิวเวชภัณฑ์ เมือง
2 นฤมลเภสัช เมือง 039-354285
3 บ้วนแซ่ตึ้ง เมือง
4 ฐิติพงษ์เภสัช เมือง 039-323816
5 ชัชชัยเภสัช เมือง
6 หมอวิงโอสถ ขลุง 039-441221
7 เภสัชกรภูวดล เขาคิชฌกูฎ 081-2942420
8 อมรเภสัช เขาคิชฌกูฎ 039-309301
9 นายายอามเภสัช 2 นายายอาม 039-371021
10 แสงทองโอสถ นายายอาม 083-0100946
11 สิริพันธ์เภสัช ท่าใหม่ 089-0079793
12 วีระเภสัช โป่งน้ำร้อน
ระยอง
1 บ้านเภสัชกร เมือง 086-3824878
2 ภก.ชลิต เมือง 081-8258277
3 ยาดี เมือง
4 บ้านโอสถ เมือง 038-613215
5 รจนาเภสัช เมือง 087-6056899
6 บ้าน ณ ยา เมือง 089-7212580
7 ณรกฤตเภสัช เมือง 081-4735068
8 ร้าน ยา-ยอง เมือง 038-613723
9 วีรชัยเภสัช แกลง 038-671549
10 เมษาฟาร์มาซี เมือง
11 ร้านปันยา เมือง 081-9827226
12 หมอยาชุมชน เมือง 089-6846336
13 ยามาร์เก็ต เมือง 087-4875599
14 ยงเจริญเภสัช เมือง
15 ร้านไพบูลย์เภสัช เมือง 038-611847
16 เภสัชกรสอง บ้านฉาง 083-9950426
17 ธนาธิวัตถ์ แกลง 039-320847
18 อภิญพระพรเภสัช แกลง
19 วัฒนเวช แกลง
ฉะเชิงเทรา
1 ฮั่วจี้ตึ้ง เมือง 038-511062
2 ส.เภสัช เมือง 086-3130132
3 รุ่งแก้วเภสัช แปลงยาว 085-5286872
4 ร้านยาบางคล้า บางคล้า
ตราด
1 ภัททิราเภสัช เมือง 081-7718593
2 ตราดฟาร์มาซี เมือง