ติดต่อเรา

Continental Pharm Co.,Ltd.

85/5 ซอยประชุมพร

ถนนแจ้งวัฒนะ, ทุ่งสองห้อง

เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210 

02-573-3132
info@continental-pharm.com