ศัพท์ยา อาการ และโรคที่ควรรู้

AIDS : โรคเอดส์

Appendicitis : (อะเพ็นดิไซทิส) ไส้ติ่งอักเสบ

Antiseptic : ยาระงับเชื้อ, ยาฆ่าเชื้อ

Aspirin : ยาแอสไพริน

Antacid : ยาลดกรด

Asthma : (แอสมา) โรคหอบหืด

Aspirin : ยาแอสไฟริน

Birth control pills : ยาคุมกำเนิด

Cancer : มะเร็ง

Cough medicine: ยาแก้ไอ

Cold medicine: ยาแก้หวัด

Cotton wool : สำลี

Chemist’s shop / Pharmacy / Drugstore : ร้านขายยา

Constipation : ท้องผูก (คำเฉพาะ)

Contagious disease : (คอนเทจัส ดิซีส) โรคติดต่อ

Cough : (คอฟ) ไอ

Cholera : (คอลเลอะหระ) โรคอหิวาต์

Chronic hepatitis : (ครอนิค เฮพะไททิส) โรคตับอักเสบเรื้อรัง

Diarrhea : (ไดอะเรีย) ท้องเสีย ท้องร่วงฉับพลัน

Diabetes : (ไดอะบี๊ทีส) โรคเบาหวาน

Disease : โรค, โรคภัยไข้เจ็บ

Dry cough : ไอแห้ง

Eye drops : ยาหยอดตา

Fever reducer : แผ่นแปะลดไข้

Food poisoning : อาหารเป็นพิษ

Flu medicine : ยาแก้หวัด

Gastric ulcer : (แกสทริค อัลเซอร์) โรคแผลในกระเพาะอาหาร

Gel : เจล

Hemorrhoids/ Piles: โรคริดสีดวงทวาร

Hepatitis : (เฮพะไท๊ทิซ) ตับอักเสบ

Hypertension, High blood pressure : ความดันโลหิตสูง

Insect repellant : ยาทาหรือฉีดกันยุง

Laxative : ยาระบาย ยาแก้ท้องผูก

Liver cancer : มะเร็งตับ

Malaria : (มาเล๊เรียะ) ไข้มาลาเรีย

Neurosis : (นิวโรซิส) โรคเกี่ยวกับระบบประสาท

Over-the-counter painkiller : ยาบรรเทาปวด

Liver cirrhosis : (ลิเวอร์ เซอโรเซส) โรคตับแข็ง

Phenumonia : (นิวโมเนีย) โรคปอดบวม

Period Cramps / Period pains : อาการปวดประจำเดือน

Pharmacy, Drugstore : ร้านขายยา

Prescription : ใบสั่งยา

SARS : โรคซาร์ส

Venereal disease : กามโรค

Sleeping pills : ยานอนหลับ

Sore throat medicine : ยาบรรเทาอาการเจ็บคอ

Symptom: สิ่งผิดปกติที่ผู้ป่วยรู้สึกได้ รู้ได้ว่าเกิดความผิดปกติขึ้นกับตนเอง

- Acute symptom: อาการเฉียบพลัน

- Chronic symptom: อาการเรื้อรัง

Toothache medicine : ยาบรรเทาอาการปวดฟัน

Travel sickness tablets : ยาแก้เมารถ เมาเรือ เมาเครื่องบิน

Vaginal discharge/ Leukorrhea: ตกขาว หรือระดูขาว หรือมุตกิต

Vaginitis : ภาวะช่องคลอดอักเสบ

Vitamins : วิตามิน

Wound ice pack : แผ่นประคบเย็น