อาการที่เกิดจากระบบขับถ่าย

สาเหตุ อาการ การรักษา การป้องกัน

วิธีการเก็บรักษายา..ทำอย่างไร ??

โดยทั่วไปแล้ว ควรเก็บไว้ในที่ไม่อับชื้อ แดดส่องไม่ถึง
– ยาเก็บในตู้เย็น จะเก็บในอุณหภูมิ 2 – 8 องศา หรือชั้นใต้ช่องแข็ง
– ยาผสมน้ำสำหรับเด็ก ควาใช้ไม่เกิน 7 วัน และเก็บรักษาในตู้เย็น
หลังจากใช้เสร็จทุกครั้ง
– ยาหยอดตา ใช้ได้ไม่เกิน 1 เดือน และเก็บรักษาภายในตู้เย็น
– ยาป้ายตา ใช้ได้ไม่เกิน 3 เดือนแต่สามารถเก็บไว้ในอุณหภูมิห้อง
ได้
Cr. cyberspaceandtime , drugservonline

Comments for this post are closed.