ผลิตภัณฑ์ยา

คลิกกล่องด้านล่างเพื่อดูรายละเอียดและวิธีการใช้

Para dek (white) 1000 เม็ด

Para dek (white) 1000 เม็ด Image

บรรเทาอาการปวด และลดไข้ สำหรับเด็กอายุ 6-12 ปี

Para dek (white) 1000 เม็ด

Para dek (white) 1000 เม็ด Image

บรรเทาอาการปวด และลดไข้ สำหรับเด็กอายุ 6-12 ปี