ผลิตภัณฑ์ยา

คลิกกล่องด้านล่างเพื่อดูรายละเอียดและวิธีการใช้

Conhexine Syrup 60 มิลลิลิตร

Conhexine Syrup 60 มิลลิลิตร Image

เป็นยาละลายเสมหะ บรรเทาอาการไอชนิดมีเสมหะ ช่วยละลายเสมหะที่ข้นเหนียวให้ขับออกได้ง่ายขึ้นในโรคหลอดลมอักเสบ ปอดอักเสบ ถุงลมโป่งพอง หอบหืดทั้งชนิดเฉียบพลันและเรื้อรัง

Each 5 ml. contain:
Bromhexine Hydrochloride 4 mg.

Conhexine Syrup 60 มิลลิลิตร

Conhexine Syrup 60 มิลลิลิตร Image

เป็นยาละลายเสมหะ บรรเทาอาการไอชนิดมีเสมหะ ช่วยละลายเสมหะที่ข้นเหนียวให้ขับออกได้ง่ายขึ้นในโรคหลอดลมอักเสบ ปอดอักเสบ ถุงลมโป่งพอง หอบหืดทั้งชนิดเฉียบพลันและเรื้อรัง

Each 5 ml. contain:
Bromhexine Hydrochloride 4 mg.