ผลิตภัณฑ์ยา

คลิกกล่องด้านล่างเพื่อดูรายละเอียดและวิธีการใช้

Doproct Ointment 10 g

Doproct Ointment 10 g Image

ดูปร๊อคชนิดขี้ผึ้ง

ใช้สำหรับริดสีดวงทวารภายนอก (External hemorrhoid) อาการคันรูทวารหนัก (Itching proctitis)

ยาขี้ผึ้ง 1 กรัม ประกอบด้วย:
Hydrocortisone acetate 5 mg
Zinc oxide 200 mg
Benzocaine 10 mg

Doproct Ointment 10 g

Doproct Ointment 10 g Image

ดูปร๊อคชนิดขี้ผึ้ง

ใช้สำหรับริดสีดวงทวารภายนอก (External hemorrhoid) อาการคันรูทวารหนัก (Itching proctitis)

ยาขี้ผึ้ง 1 กรัม ประกอบด้วย:
Hydrocortisone acetate 5 mg
Zinc oxide 200 mg
Benzocaine 10 mg