ผลิตภัณฑ์ยา

คลิกกล่องด้านล่างเพื่อดูรายละเอียดและวิธีการใช้

Doproct Suppository

Doproct Suppository Image

บรรเทาอาการอักเสบและปวด อันเนืองมาจากริดสีดวงทวารหนัก อีกทั้งยังช่วยสมานแผล ป้องกัน และฆ่าเชื้ออีกด้วย เหมาะสำหรับรักษาริดสีดวงภายใน

Hydrocortisone Acetate 7.5 mg.
Zinc Oxide 250 mg.
Benzocaine 40 mg.

Doproct Suppository

Doproct Suppository Image

บรรเทาอาการอักเสบและปวด อันเนืองมาจากริดสีดวงทวารหนัก อีกทั้งยังช่วยสมานแผล ป้องกัน และฆ่าเชื้ออีกด้วย เหมาะสำหรับรักษาริดสีดวงภายใน

Hydrocortisone Acetate 7.5 mg.
Zinc Oxide 250 mg.
Benzocaine 40 mg.