ผลิตภัณฑ์ยา

คลิกกล่องด้านล่างเพื่อดูรายละเอียดและวิธีการใช้

Gynecon

Gynecon Image

ไจเนคอน (Gynecon)

ส่วนประกอบ  ใน 1 เม็ดประกอบด้วยตัวยาที่ออกฤทธิ์ คือ

                     Nystatin                            100,000 Unit

                     Di-iodohydroxyquin                100 mg.

                     Benzalkonium Chloride              7 mg.

สรรพคุณ      เป็นยาเหน็บช่องคลอด เนื่องจากมีอาการอักเสบ และติดเชื้อทางช่องคลอด

วิธีใช้            จุ่มน้ำพอให้ชุ่ม แล้วเหน็บเข้าช่องคลอด ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1-2 ครั้ง เช้าและก่อนนอนเป็นเวลา 1 อาทิตย์ หรือตามคำแนะนำของแพทย์

คำเตือน         ห้ามใช้ยาในผู้ที่แพ้ยานี้

การเก็บรักษา  เก็บในที่เย็น อุณหภูมิไม่เกิน 25 องศา และเก็บให้พ้นแสง

ขนาดบรรจุ     ชนิดผง กล่องละ 4 , 7 , 14 ,100 เม็ด

GYNECON

Each tablet contains :

                                     Nystatin                            100,000 Unit

                                     Di-iodohydroxyquin                100 mg.

                                     Benzalkonium Chloride              7 mg.

Indication :                 Gynecon vaginal tablets for the treatment of Candida infection, Trichomoniasis,

                                     and other infectious Vaginitis.

Dosage :                       1 tablet 1-2 times daily, insert in vaginal for 1 week or as directed by the physician

Packing :                      Packed in Aluminum Foil of boxes of 4 , 7 , 14 , 100 tablets

Storage :                      Keep in a cool place below 15 C and protect from light

Gynecon

Gynecon Image

ไจเนคอน (Gynecon)

ส่วนประกอบ  ใน 1 เม็ดประกอบด้วยตัวยาที่ออกฤทธิ์ คือ

                     Nystatin                            100,000 Unit

                     Di-iodohydroxyquin                100 mg.

                     Benzalkonium Chloride              7 mg.

สรรพคุณ      เป็นยาเหน็บช่องคลอด เนื่องจากมีอาการอักเสบ และติดเชื้อทางช่องคลอด

วิธีใช้            จุ่มน้ำพอให้ชุ่ม แล้วเหน็บเข้าช่องคลอด ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1-2 ครั้ง เช้าและก่อนนอนเป็นเวลา 1 อาทิตย์ หรือตามคำแนะนำของแพทย์

คำเตือน         ห้ามใช้ยาในผู้ที่แพ้ยานี้

การเก็บรักษา  เก็บในที่เย็น อุณหภูมิไม่เกิน 25 องศา และเก็บให้พ้นแสง

ขนาดบรรจุ     ชนิดผง กล่องละ 4 , 7 , 14 ,100 เม็ด

GYNECON

Each tablet contains :

                                     Nystatin                            100,000 Unit

                                     Di-iodohydroxyquin                100 mg.

                                     Benzalkonium Chloride              7 mg.

Indication :                 Gynecon vaginal tablets for the treatment of Candida infection, Trichomoniasis,

                                     and other infectious Vaginitis.

Dosage :                       1 tablet 1-2 times daily, insert in vaginal for 1 week or as directed by the physician

Packing :                      Packed in Aluminum Foil of boxes of 4 , 7 , 14 , 100 tablets

Storage :                      Keep in a cool place below 15 C and protect from light