ผลิตภัณฑ์ยา

คลิกกล่องด้านล่างเพื่อดูรายละเอียดและวิธีการใช้

Fungicon 200 มิลลิกรัม

Fungicon 200 มิลลิกรัม Image

ยาเหน็บช่องคลอด ใช้รักษาอาการติดเชื้อแคนดิด้า
ในช่องคลอด

Fungicon 200 มิลลิกรัม

Fungicon 200 มิลลิกรัม Image

ยาเหน็บช่องคลอด ใช้รักษาอาการติดเชื้อแคนดิด้า
ในช่องคลอด