ผลิตภัณฑ์ยา

คลิกกล่องด้านล่างเพื่อดูรายละเอียดและวิธีการใช้

Ferrous Fumarate

Ferrous Fumarate Image

ใช้ป้องกันและรักษาโรคโลหิตจาง อันเนื่องมาจากการขาดธาตุเหล็ก

Ferrous Fumarate 200 mg.

Ferrous Fumarate

Ferrous Fumarate Image

ใช้ป้องกันและรักษาโรคโลหิตจาง อันเนื่องมาจากการขาดธาตุเหล็ก

Ferrous Fumarate 200 mg.