ผลิตภัณฑ์ยา

Biotrim Syrup 60 มิลลิลิตร

Biotrim Syrup 60 มิลลิลิตร Image

ใช้รักษาอาการติดเชื้อทางเดินหายใจ หลอดลมอักเสบ นิวโมเนีย ทอลซินอักเสบ โพรงอากาศอักเสบ คอหอยอักเสบ การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ ติดเชื้อที่ไต การติดเชื้อเนื่องจากโกโนเรีย การติดเชื้อที่ผิวหนัง เป็นหนอง ฝี และแผลติดเชื้อ

Each 5 ml. contain:
Sulfamethoxazole 200 mg.
Trimethoprim 40 mg.

Biotrim Syrup 60 มิลลิลิตร

Biotrim Syrup 60 มิลลิลิตร Image

ใช้รักษาอาการติดเชื้อทางเดินหายใจ หลอดลมอักเสบ นิวโมเนีย ทอลซินอักเสบ โพรงอากาศอักเสบ คอหอยอักเสบ การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ ติดเชื้อที่ไต การติดเชื้อเนื่องจากโกโนเรีย การติดเชื้อที่ผิวหนัง เป็นหนอง ฝี และแผลติดเชื้อ

Each 5 ml. contain:
Sulfamethoxazole 200 mg.
Trimethoprim 40 mg.