ผลิตภัณฑ์ยา

Gynecon T

Gynecon T Image

เป็นยาเหน็บช่องคลอด ใช้รักษาอาการติดเชื้อแคนดิด้าและเชื้อทริโคโมแนส ในช่องคลอด

Gynecon T

Gynecon T Image

เป็นยาเหน็บช่องคลอด ใช้รักษาอาการติดเชื้อแคนดิด้าและเชื้อทริโคโมแนส ในช่องคลอด