ผลิตภัณฑ์ยา

คลิกกล่องด้านล่างเพื่อดูรายละเอียดและวิธีการใช้

Kit Syrup 60 มิลลิลิตร

Kit Syrup 60 มิลลิลิตร Image

บรรเทาอาการปวด และลดไข้ สำหรับเด็กอายุ 1-6 ปี

Paracetamol 160 mg.

Kit Syrup 60 มิลลิลิตร

Kit Syrup 60 มิลลิลิตร Image

บรรเทาอาการปวด และลดไข้ สำหรับเด็กอายุ 1-6 ปี

Paracetamol 160 mg.