ผลิตภัณฑ์ยา

คลิกกล่องด้านล่างเพื่อดูรายละเอียดและวิธีการใช้

Kit - F (Paracetamol 100 mg/mL) 15 mL

Kit - F (Paracetamol 100 mg/mL) 15 mL Image

บรรเทาอาการปวด และลดไข้ สำหรับเด็กเล็ก (Anti-Pyretics

Each 1 mL contains Paracetamol 100 mg

Kit - F (Paracetamol 100 mg/mL) 15 mL

Kit - F (Paracetamol 100 mg/mL) 15 mL Image

บรรเทาอาการปวด และลดไข้ สำหรับเด็กเล็ก (Anti-Pyretics

Each 1 mL contains Paracetamol 100 mg