ผลิตภัณฑ์ยา

คลิกกล่องด้านล่างเพื่อดูรายละเอียดและวิธีการใช้

Fungicon 100 มิลลิกรัม

Fungicon 100 มิลลิกรัม Image

เป็นยาเหน็บช่องคลอด ใช้รักษาอาการเชื้อราในช่องคลอด

Fungicon 100 มิลลิกรัม

Fungicon 100 มิลลิกรัม Image

เป็นยาเหน็บช่องคลอด ใช้รักษาอาการเชื้อราในช่องคลอด