ผลิตภัณฑ์ยา

คลิกกล่องด้านล่างเพื่อดูรายละเอียดและวิธีการใช้

Doproct Ointment 10 กรัม

Doproct Ointment 10 กรัม Image

ดูปร๊อค ชนิดเหน็บและชนิดขี้ผึ้ง

ส่วนประกอบ

       ชนิดเหน็บ 1 แท่ง ประกอบด้วย                       ชนิดขี้ผึ้ง 1 กรัม ประกอบด้วย

Hydrocortisone Acetate     7.5 mg.     Hydrocortisone Acetate     7.5 mg.

Zinc Oxide                         250 mg.     Zinc Oxide                            250 mg.

Benzocaine                          40 mg.     Benzocaine                             40 mg.

Suppo.Base q.s.                      2 gm.    Ointment Base q.s.                   1 gm.

 สรรพคุณ    ดูปร๊อค ชนิดเหน็บและชนิดขี้ผึ้ง ประกอบด้วยตัวยา

                  Hydrocortisone Acetate ใช้ในการบรรเทาอาการอักเสบ อันเนื่อง มาจากริดสีดวงทวารหนักซึ้งใช้ได้ทั้งริดสีดวงภายนอกและภายใน

                   Zinc Oxide เป็นทั้งยาสมานแผล ป้องกันและฆ่าเชื้ออย่างอ่อน

                   Benzocaine เป็นตัวยาที่ช่วยบรรเทาอาการปวด

ข้อบ่งใช้       ใช้ในริดสีดวงทวารทั้งภายในและภายนอก อาการคันของทวารหนัก ลดอาการระคายเคืองเนื่องจากริดสีดวงทวาร

การเก็บรักษา เก็บไว้ในที่เย็นอุณหภูมิประมาณ 25 องศาเซลเซียส

วิธีใช้           สอดดูปร๊อคชนิดเหน็บ 1 แท่ง เข้าทางทวารหนัก วันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น ควรใช้ควบกับ

ดูปร๊อคชนิดขี้ผึ้ง จะได้ผลดียิ่งขึ้น

Doproct Suppository – Ointment

1 Suppository contains :                         Each 1 gm of Ointment contains :

Hydrocortisone Acetate     7.5 mg.     Hydrocortisone Acetate     7.5 mg.

Zinc Oxide                         250 mg.     Zinc Oxide                         250 mg.

Benzocaine                          40 mg.     Benzocaine                          40 mg.

Suppo.Base q.s.                      2 gm.    Ointment Base q.s.                1 gm.

Description : Doproct suppository and ointment combine actions of

                      – Hydrocortisone Acetate, the topical corticosteroid, which acts to relieve allergy and

                         pruritic symptom.

                      – Zinc Oxide , an astringent.

                      – Benzocaine , local anesthetic agent , used to relieve pain , itching and burning sensation

                         by preventing the transmission of nerve impulses.

                     – To produce product that is suitable for both internal and external hemorrhoid.

Indication :  Internal and external hemorrhoids , itching proctitis.

Storage      : Store this product below 40C Preferably between 15-30C

Application and Dosage : Insert 1 suppo. in the anal canal 2 times daily in the morning and evening.

                                          Should be used with ointment.

Doproct Ointment 10 กรัม

Doproct Ointment 10 กรัม Image

ดูปร๊อค ชนิดเหน็บและชนิดขี้ผึ้ง

ส่วนประกอบ

       ชนิดเหน็บ 1 แท่ง ประกอบด้วย                       ชนิดขี้ผึ้ง 1 กรัม ประกอบด้วย

Hydrocortisone Acetate     7.5 mg.     Hydrocortisone Acetate     7.5 mg.

Zinc Oxide                         250 mg.     Zinc Oxide                            250 mg.

Benzocaine                          40 mg.     Benzocaine                             40 mg.

Suppo.Base q.s.                      2 gm.    Ointment Base q.s.                   1 gm.

 สรรพคุณ    ดูปร๊อค ชนิดเหน็บและชนิดขี้ผึ้ง ประกอบด้วยตัวยา

                  Hydrocortisone Acetate ใช้ในการบรรเทาอาการอักเสบ อันเนื่อง มาจากริดสีดวงทวารหนักซึ้งใช้ได้ทั้งริดสีดวงภายนอกและภายใน

                   Zinc Oxide เป็นทั้งยาสมานแผล ป้องกันและฆ่าเชื้ออย่างอ่อน

                   Benzocaine เป็นตัวยาที่ช่วยบรรเทาอาการปวด

ข้อบ่งใช้       ใช้ในริดสีดวงทวารทั้งภายในและภายนอก อาการคันของทวารหนัก ลดอาการระคายเคืองเนื่องจากริดสีดวงทวาร

การเก็บรักษา เก็บไว้ในที่เย็นอุณหภูมิประมาณ 25 องศาเซลเซียส

วิธีใช้           สอดดูปร๊อคชนิดเหน็บ 1 แท่ง เข้าทางทวารหนัก วันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น ควรใช้ควบกับ

ดูปร๊อคชนิดขี้ผึ้ง จะได้ผลดียิ่งขึ้น

Doproct Suppository – Ointment

1 Suppository contains :                         Each 1 gm of Ointment contains :

Hydrocortisone Acetate     7.5 mg.     Hydrocortisone Acetate     7.5 mg.

Zinc Oxide                         250 mg.     Zinc Oxide                         250 mg.

Benzocaine                          40 mg.     Benzocaine                          40 mg.

Suppo.Base q.s.                      2 gm.    Ointment Base q.s.                1 gm.

Description : Doproct suppository and ointment combine actions of

                      – Hydrocortisone Acetate, the topical corticosteroid, which acts to relieve allergy and

                         pruritic symptom.

                      – Zinc Oxide , an astringent.

                      – Benzocaine , local anesthetic agent , used to relieve pain , itching and burning sensation

                         by preventing the transmission of nerve impulses.

                     – To produce product that is suitable for both internal and external hemorrhoid.

Indication :  Internal and external hemorrhoids , itching proctitis.

Storage      : Store this product below 40C Preferably between 15-30C

Application and Dosage : Insert 1 suppo. in the anal canal 2 times daily in the morning and evening.

                                          Should be used with ointment.