ผลิตภัณฑ์ยา

คลิกกล่องด้านล่างเพื่อดูรายละเอียดและวิธีการใช้

Kit - F 15 มิลลิลิตร

Kit - F 15 มิลลิลิตร Image

บรรเทาอาการปวด และลดไข้ สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี

Paracetamol 60 mg.

Kit - F 15 มิลลิลิตร

Kit - F 15 มิลลิลิตร Image

บรรเทาอาการปวด และลดไข้ สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี

Paracetamol 60 mg.