ผลิตภัณฑ์ยา

คลิกกล่องด้านล่างเพื่อดูรายละเอียดและวิธีการใช้

Nyst Oral 12 มิลลิลิตร

Nyst Oral 12 มิลลิลิตร Image

ใช้รักษาเชื้อราในช่องปาก

Each 1 ml. contains:
Nystatin 100,000 units

Nyst Oral 12 มิลลิลิตร

Nyst Oral 12 มิลลิลิตร Image

ใช้รักษาเชื้อราในช่องปาก

Each 1 ml. contains:
Nystatin 100,000 units